понедељак, 20. јун 2011.

Intervju

Regresija je alternativna disciplina, nastala u 19. veku. Prvu seansu izveo je izvesni Prins 1860. godine, Albert de Roše napisao je prvu knjigu o regresiji, dok je Brajan Džejmson 1969. godine osmislio sistem nehipnotičke regresije.
Regresoterapeut Tanja Joksimović, član udruženja "Drevni koreni" iz Beograda, rođena je u Sloveniji. Ima dvoje dece, živi u Beogradu. Posle desetak godina bavljenja astrologijom, zainteresovala se za energetsku medicinu (učenje slično reikiju), po učenju doktora Ljubiše Stojanovića. Međutim...
"Pre pet godina prisustvovala sam kursu regresoterapije koji je vodio Erik Zigel, po učenju nehipnotičkog regresoterapeuta Džejmsa Brajana. Osetila sam da je regresija nešto što je vrlo blisko mom senzibilitetu", kaže regresoterapeut Tanja Joksinmović koja za sobom ima oko hiljadu seansi.

- Ko može da se bavi regresoterapijom?

Regresoterapiju mogu da rade psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, ali i oni koji imaju sklonost prema ovoj oblasti.

- Regresija počinje i završava se karmom?

Da. Sveukupan zbir čovekovih delovanja, emocija i misli određuje kakvi će biti njegovi životi u sukcesivnim inkarnacijama. To je zakon uzroka i posledice. Čovek je odgovoran za svoju karmu, svoju sudbinu. Kada osobi postane jasno da žanje ono što je posejala, postoji mogućnost da će nešto moći da promeni u svom životu.
Nepravda, izdaja, rušenje ideala, ljubavi, bol, patnja, nesreća, bolest, smrt, nemaština - ove posledice deo su određenog delovanja osobe u prošlosti. Kada se rađa, duša bira porodicu čiji genetski kod odgovara njenim delima da bi kroz iskustvo stekla razumevanje.

- Koji je zadatak regresoterapije?

Cilj je da klijenta oslobodimo negativne energije iz traumatične situacije koja je nastala u detinjstvu, prednatalnom dobu ili u nekoj od prethodnih inkarnacija, kao i postizanje neutralne situacije kroz sagledavanje uzroka.

Na seanse dolaze uglavnom osobe koje imaju probleme sa partnerom, porodicom, na poslu, kao i zbog svojih osećanja; zavisti, gneva, ljubomore, osećaja da su iznad drugih... i tada su terapije uspešne jer osoba pomera granice svog senzibiliteta, čak i ako (samo) dobije poruku kakav je njen zadatak u ovom životu. Ako spoznaju otkuda nedaće dolaze, izbeći će udarce sudbine koji ih u stvari leče, osvešćuju, vraćaju sebi. Kroz patnju i bol odvija se lagano i mučno čišćenje duše.

- Da li nehipnotička regresija podrazumeva isključivo odlazak u prethodne inkarnacije?

To nije pravilo. Vraćanje u detinjstvo i otkrivanje merila vrednosti koja su usvojena u porodici, vaspitanjem, socijalizacijom, fiksirana su u mislima i osećanjima i to često može biti uzrok problema. Problemi potiču iz prvih, gornjih slojeva svesti ali se protežu kao nit i kroz dublje slojeve emocija. Opasna je i zavisnost od ljudi sa kojima živimo (npr. kad život "zavisi od toga da li će partner ostati sa mnom"). Iz te zavisnosti javlja se osećaj podsvesne agresivnosti radi očuvanja sreće a to vodi u životne lomove. Treba naučiti da ništa ne posedujemo a pogotovu ne ljudsko biće. Zadatak je očuvati osećanje ljubavi prema partneru uprkos bolu koji nam on nanosi nekim svojim postupcima.

Kada nastupi bol, patnja, nesreća osoba počinje da širi negativne emocije oko sebe što će je odvesti u bolest ako ne sagleda koren sopstvenih problema. Nikada nećete reći "zaslužio sam ovo što mi se dešava", uvek ćete okriviti ljude oko sebe, okolnosti, život, sudbinu i upravo je to ono zbog čega se vrtite u začaranom krugu - i u ovom životu, i u inkarnacijskom točku.

- Ima li ovaj metod dodirnih tačaka sa hipnozom?

Sagledavanje uzroka dovodi do pravilnog pogleda na svet i na sebe a to omogućava da se problem reši. Ne radim isceljenja iako je i to moguće - čišćenje aure od stresa i otvaranje podsvesti i unošenje novih programa. To ne radim često, izuzev ako osoba želi da se oslobodi zavisnosti od cigareta, droge... Do dodira sa hipnozom dolazi utoliko što se, tokom završnog dela seanse, osobi spuštaju frekvencije moždanih talasa na veoma nizak nivo, odnosno stanje pred san, da bi usvojila informaciju koja bi, kasnije, delovala kroz njenu podsvest. Terapija obuhvata sve aspekte čovekovog života ali ništa se ne sme raditi bez odobrenja pacijenta jer bi u suprotnom terapeut trpeo posledice.

- Sprovodite li neki ritual ili vid zaštite pre terapije?

Pre uvođenja u regresiju moram da meditiram, potom da očistim sopstveni prostor, da zaštititim pacijenta od svoje karme i obratno.

- Na koji način pomažete pacijentu?

Nehipnotička regresija započinje razgovorom sa klijentom o njegovom problemu, kao i najavom da će u toku terapije stupiti u kontakt sa najspiritualnijim delom sopstvenog bića, svojom višom svešću.

- Šta podrazumevate pod "višom svešću"?

To je najspiritualniji deo sopstevnog bića, energetska struktura koja je izvan nas i koja nas čuva, a koju neki zovu anđeo čuvar, u zavisnosti od religije kojoj pacijent pripada.

- A ako je vaš klijent ateista, ko će biti njegov "vodič"?

Ako je u pitanju ateista, dobiće kao vodiča mudraca, žene - anđela i slično.

- Da li se u vašoj praksi pojavio "nepoželjni" vodič?

I to se dešava, ali retko, i to uglavnom osobama koje su pod crnom magijom. Jednom prilikom osetila sam da će sa pacijentom doći još nešto što mu ne pripada (iako o tome pacijent ništa nije znao!) i napravila sam zaštitu na vratima, tako da je "stvar" morala da ostane ispred. Ako to "nešto" uđe sa pacijentom, a ja to ne prepoznam, dešava se da to "nešto" igra ulogu njegovog vodiča.

- Na koji način vršite "proveru" vodiča?

Provera da li je vodič u redu vrši se tako što se osoba pita kako se oseća u prisustvu tog vodiča - ako oseća i najmanju nelagodnost, nešto nije u redu; nakon toga oslobađam ga nepoželjnog bića. Ako biće neće da ode od klijenta, postoje načini pomoću kojih ga "zarobimo" i otklonimo.

- U kakvom ambijentu sprovodite terapiju?

Regresoterapija podseća na logoterapiju, pravac u psihoterapiji. Regresoterapija se odlikuje time što pacijent priča sa terapeutom u ležećem položaju u zamračenoj prostoriji, sa povezom na očima (da bi se povezao sa sobom i svojim osećanjima i eventualno slikama koje dolaze u "oko" njegovog uma ako je osoba vizuelni tip). Opuštanje je prvi korak, što predstavlja i eliminisanje uticaja sa strane. Kada se to ostvari, pristupam gašenju energetskih centara na telu, simbolički dajem pacijentu uputstvo: ugasi svetlo na tom i tom mestu, čime se osoba odvaja od sadašnje svesti. Dublje disanje je neophodno radi pokretanja energije.

Navešću primer: osoba je došla zbog problema koje je imala sa svojim detetom koje je, nekoliko meseci pre terapije, umrlo od leukemije. Žena je imala osećaj da je njeno dete i posle smrti stalno pored nje, a uz to je osećala i krivicu. Proganjalo ju je pitanje: da li je mogla nešto da učini dok je njeno dete bilo u životu. Na početku terapije tražimo dominantan osećaj pacijenta. Žena je osećala krivicu i pitala je na koji sprat treba da stigne da bi se susrela sa korenom svog problema. U oku svoga uma pacijentkinja je dobila odgovor (telepatski ili vizuelno). Prvu misao koja joj dolazi u tom trenutku treba da iskaže. Potom ona ulazi u lift, izlazi na, recimo, trećem spratu i posmatra ono na šta je prvo naišla. Žena o kojoj govorim ušla je u svoju prethodnu inkarnaciju i videla da je tada počinila određene stvari.

Potom "pogledamo" život pacijenta. Najznačajniji je osećaj koji je pokazatelj onoga što je bilo a ne onoga što pacijent vidi. Tokom terapije osoba se vraća u traumatičnu situaciju koju je doživela da bi se oslobodila negativne energije koja utiče na njenu sadašnjost. Staro treba ostaviti iza sebe. Potrebno je da osoba sebi da novu šansu u životu.

- Kada pacijent shvati svoje greške, pristupate čišćenju?

Govorim mu da svoj osećaj krivice preda svom vodiču, da ga "spali" (vatra je simbolika pročišćenja). Najčešće pitam pacijenta u kojem delu tela oseća krivicu (to je u većini slučajeva želudac ili glava). Tada dajem instrukciju pacijentu da pozove svog vodiča i da mu prebaci taj teret, da ga izbaci iz tela. Pacijent se potom očisti ali dešava se da neko ne želi da se oslobodi negativnih osećanja jer su mu "potrebna", tako da moram ponovo da ga vraćam u prošlu situaciju. Ako ima još "kamenja", proces se ponavlja. Terapija najčešće traje između dva i četiri sata i prilično je naporna za pacijenta ali još više za terapeuta.

Kada se osoba oslobodi negativnih osećanja, idemo na ritual oproštaja koji je vrlo važan. Pacijent mora da traži oproštaj od osobe kojoj je nešto nažao učinio da ga ta energija ne bi pratila kroz ovaj život. Potom se radi čišćenje pacijentove aure od posledica stresa koje je nosio. Aura je energetski omotač koji svaka osoba ima oko sebe. U auri postoje energetski tokovi, svi aspekti našeg života. Za regresiju je bitno da se očisti "energetski žele" koji je nastao usled stresa. U auri postoji siva i bela bioenergija, a prilikom stresa siva energija otiče pa treba "zatvoriti" auru. U auri su najčešće stvorena začepljenja zbog poremećenih tokova energije, pa se ovim postupkom sinhronizuje njihov rad.

- Na koji način "čistite" auru?

Aura se čisti davanjem paranormalnih naloga ili vizuelizacijom. Ako treba da se "instalira" novi program, o čemu sam govorila, to se uradi, u protivnom, terapija se završava. Pacijentkinja o kojoj sam govorila uspela je da se reši osećaja krivice i tako je prepoznala svoj problem. Terapija je bila uspešna.

- Regresija laicima uglavnom predstavlja izazov jer žele da saznaju u kojem veku su živeli, kojim poslom su se bavili...

Ima i toga. Osoba koja je dolazila na terapije utvrdila je da je živela na - Atlantidi. Da li je to istina, ne znam.

- Znači li to da na pitanje "šta sam bio u prošlom životu" ne može da se dobije pouzdan odgovor?

Diskutabilno je da li je ono što pacijent tvrdi tačno, ali da funkcioniše - to znam. Regresija je neugodna jer primorava osobu da se vrati u prošlost. Lako je sagledati da sam bila zloupotrebljena, ali je teško da sam zloupotrebila, iskoristila a to je najvažnije priznati. Iz toga proističe nesvesni osećaj krivice. Žene najčešće žele da "vide" da su bile princeze ali nikako ne žele da shvate da su, na primer, bile sluškinje, ponižavane i zloupotrebljene, a zadatak terapeuta je da je "vodi" u prošlost, ma kakva ona bila. Postoji način da se osoba uvede u stanje da vidi ko je zapravo bila, i da oseti traumatične situacije koje je doživela.

Najčešće sam išla do četvrte ili pete inkarnacije, a nekad je dovoljna i poslednja inkarnacija da se problem reši. Sve što se dešava u nečijem životu "razliveno" je u vremenu. Od tog događaja šire se krugovi u prošlost i u budućnost. Kakva će budućnost biti zavisi od sagledavanja prošlosti i usvajanja pravilnog pogleda na svet i na ljude oko sebe, kao i od ispravnog stava prema sebi i događajima koji slede.

четвртак, 16. јун 2011.

Horoskop za jun 2011

OVAN

21 Marta – 20 Aprila

Posao

Ako niste zadovoljni poslom i već neko vreme želite da nešto menjate sada vam se za to ukazuje prilika. Ipak treba biti dosta obazriv zbog Marsa u izgonu, a vašeg vladara koji poziciju menja 22 juna. Kako je oblast kojom Mars upravlja ugrožena obratite pažnju na realnost vaših težnji u ovom periodu. Nemojte se bojati šta bi drugi mogli reći, radite najbolje što možete. Odavaćete utisak tvrdoglavosti. Kako je sva energija koncentrisana u prirodno polje novca planovi su usmereni ka samostalnoj delatnosti. Ako ste u prilici da nešto pokrenete još će vas jedino papiri ometati da konačno i krenete u ono što želite. U vezi njih može vam pomoći koleginica sa posla koja prema vama ima zaštitnički odnos. Povezaće vas sa osobom koja će vam upravo u onome što nameravate biti od pomoći. Ukoliko ste ipak primorani da ostanete tu gde jeste tada se ne sukobljavajte, iako ćete morati da trpite zavidnike koji neznaju šta će sa sobom.
Problemi u komunikaciji imaj tendenciju da prerastu u zaveru ili izdaju te vam se savetuje da se koncentrišete na svoj unutrašnji svet i dokučite čime ste ovo privukli. Utvrdićete da ni sami ne nosite dobrodušne misli i da je to vibracija na koju se kače stvari koje ne želite.

Ljubav
Loša iskustva u ličnim vezama sada aktiviraju mehanizme samozaštite. Možete privući dominantnog, energičnog partnere, i postajete zavisni, čak možda i dopuštate da budete tiranizovani jer tražite sigurnost i stabilnost. Može vas privući stariji partner ili ćete imati iskustvo karmičke veze. Ne krivite nikoga, pronadjite šta vas je dovelo u tu vezu i deaktivirajte mehanizam samozaštite.
Imaćete potrebu da voljenu osobu kontrolišete, stavite pod sopstvene uzde... Tendencija da vaša ljubav više provodi vremena sa svojim prijateljima nego sa vama u vama može izazvati buru emocija. Ipak treba da imate dovoljno snage da se iskontrolišete jer sada to može samo dovesti do prekida. Ukoliko ste sami među prijateljima ćete naći osobu koju ćete doživeti kao idealnog partnera ali nažalost ta osoba već nekoga ima pored sebe... Ipak nastavite druženje...Osoba prema vam nije ravnodušna... Nikad se nezna.

Zdravlje

Pratiće vas fizički napor kao i stresne situacije. Nerviranje doprinosi lošem protoku energije a to dovodi do nesanice, na kraju do zdravstvenih problema. Spavate na lošem mestu.


BIK

21 April – 20 Maja

Posao

Stelijum planeta u Biku naglašava potrebu da se istaknete i da budete uspešni u oblasti kojom se bavite. Bilo bi idealno da je ta oblast pod vladarstvom Vodolije, np. inženjerstvo, mašinstvo, sve što je vezano za moderne tehnologije i komjutere, prevoz ... Tehničke i društvene nauke, psihologiju...
Ako tražite posao, tražite ga u energetici a imaćete pomoć osobe na položaju.
Uspeh može doći brzo, naglo i neočekivano. Ne obraćajte pažnju na kolege koji su loše raspoloženi prema vama. Njihov problem sa samima sobom premašuje vaš problem sa njima. Temelj kroz kontakte i komunikaciju, uspostavljanje veze biće od značaja u budućnosti. Možete računati na planove koji su dugotrajni i efektni, a najasnije će se odraziti na finasije.

Ljubav

Ovo je period u kome ćete biti puni kontradiktornosti ali pre svega treba da naučite da prihvatite i volite sebe. Samo tako možete imati dovoljno ljubavi i za druge. Odnos može biti napet jer je partner nesiguran i ne zna šta tačno želi.
Iako senzualan, trebalo bi da se potrudi da ne budete isuviše ljubomoran i posesivan.
Ako ste slobodni imaćete šansu da preko rodbinskih veza slušate o osobi koja je za vas idealan partner. Prihvatite provodadžisanje rođaka koji previše priča ali situaciju ipak lično i proverite. Krećite se, budite više u prevozu i posmatrajte ljude oko sebe. Dobićete znak od osobe kojoj se dopadate. Samo ne sedite kod kuće i ne budite lenji da se pokrenete. Ako ste u braku partner će biti za vas vezan i pratiće vas u korak. Sa jedne strane ova ,,pažnja,, vam prija a sa druge može da vas guši. Budite strpljivi, kao što sada imate priliku da budete ali i niste jer Mars boji Veneru.

Zdravlje

Saturn će dugo boraviti u polju zdravlja, još kratko je u R hodu i ponovo vam jasno skrenuti pažnju na zdravlje, moguća su oboljenja bubrega, zadržavanje mokraće i loša ishrana...


BLIZANCI

21 Maja – 20 Juna

Posao

Srećan rođendan dragi Blizanci!

Sunce prolazi kroz vaš znak, štiti vas i čuva, uliva vam samopouzdanje. Donosi uspeh u svemu što planirate, donosi vam moć, sreću i uticaj na okolinu...
Od ovog perioda, ali i gotovo cele godine potrudite se da izbegavata sumnjive poslove, rizične transakcije koje uvek mogu rezultirati velikim problemom. Mars vama iza leđa ovde pokazuje usmerenost ka medicini, religiji, okultizmu ali još više policiji pa i kriminalu.
Ići ćete iz krajnjosti u krajnjost, od velikih planova do skeptičnosti da je moguće bilo šta ostvariti u ovoj zemlji, na ovom poslu.... Neočekivana pomoć dolazi preko prijatelja ili iz sfere društvenih organizacija, udruženja i raznih asocijacija kao i preko pokroviteljstva i sponzorstva. Moraćete se izboriti za sve ono što vam se nudi ali niko vam ni nije obećao da će život biti lak i lepršav kakav biste vi želeli.
Ako ste privatnik kolebate se u upuštanju u rizik, naravno, moraju se detaljno pručiti natalne pozicije. Ali ono što se trenutno dešava na nebu ima tendenciju da vam omogući velike poslove sa inostranstvom, naročito ako je posao vezan za vodu, enterijer ili prehranu. Pokušajte da budete trezveni i da proučite sve opcije.

Ljubav

Mars i Venera u prirodnoj XII kući, bez obzira na snažnu poziciju Venere daju sreću samo kroz komplikovane odnose. Ako je vaša veza ,,nedovoljno komplikovena,, probleme ćete imati preko Saturn u Vagi, tj. krizne situacije i zahlađenje. Dispozicija vodi u polje gubitka i nemoći da se bilo šta kontroliše a vaš vladar odlazi iz trougla u želji da se oslobodi i za svoj život nađe nova rešenja. Saturn je sam po sebi težak jer predstavlja načelo samospoznaje, mudrosti i istine. Neće vam biti lako ukoliko nipošto ne želite da se odreknete sujete, potrebe za dominacijom... Ipak, to vam donosi neki vid sigurnosti.
Ako želite da se vratite bivšoj ljubavi možda je vreme za to, mogli biste čuti vesti koje vas raduju. Ipak, uprkos lošim aspektima neki smatraju da su u stabilnoj vezi. Tada je vreme da razgovarate o braku i prihvatanju odgovornosti. Ne prija vam baš reč ,,odgovornost,, ali izgleda da će narednih godinu dana ovo biti vaša najvažnija lekcija u životu. Posvetite pažnju domu i porodici početkom ove nedelje, kontakt će biti izvanredan i izgladiti nesuglasice iz prethodnog perioda.

Zdravlje

Savetuje vam se oprez po pitanju zdravlja, jaka prehlada ili upala može se odraziti na srčane mišiće, moguć je mišićni reumatizam u leđima i herpes.


RAK

21 Juna -22 Jula

Posao

U ovom periodu najviše glavobolje zadavaće vam novac. Ipak, neki od vas mogu imati neočekivane dobitke kroz osiguranja, zalagaonice, kamate i zajmove. Ako imate posla sa sudom ili nasledstvom sada ćete rešiti situaciju na najpovoljniji način za sebe. Uran će boraviti dosta dugo u polju profesije a kako je vreme tranzicije i za pojedince možda treba razmišljati o promeni, ne samo radnog mesta već i profesije.
I sami znate da ste u poslednje vreme preosetljivi i da vam sve smeta pa pokušajte da se ne obazirate na neke stvari jer samo nepotrebno trošite energiju. Ovo je vreme prilagođavanja. Neki pripadnici vašeg znaka imaju šansu za poboljšanje uslova za rad.
Ako su vam bitni uspeh i karijera menjate radno mesto, učite i tražite nove mogućnosti. Ništa nije nemoguće, samo se opustite i posmatrajte šta vam život donosi, on će vam pokazati gde je vaše mesto. I setite se da ništa ne traje večno, pa ni periodi iskušenja i izazova.

Ljubav

Partner bi vam mogao biti drugačijeg kulturnog porekla a to će zahtevati brojna prilagodjavanja i na jednoj i na drugoj strani. Mogli biste ući u brak jer ste prinudjeni, ili se pak razvesti ako ste u braku. Može se dogoditi da partner pobegne od vas ili jednostavno nestane. Ako ste stariji partner se ,,sprema na daleki put,, Ukoliko se ovakva pozicija planeta neadekvatno koristi, doći će do pravnih problema zbog odsustva diplomatskog takta.
Verovatno da se isti uzorak ponašanja ponavlja svaki put kad pristupate nekome i počinjete vezu sa njime. Neće biti lako da nadjete balans izmedju vašeg ega i zajednice sa Plutonom u kući odnosa narednih nekoliko godina. Ovo se može kristalisati kao pokušaj za dominacijom u odnosima koji se vode sve dok se jedan ne preda. Pluton ne voli kompromise, a to je baš ono što se u odnosu traži. Ako je veza tek počela cvetati, u nju se bacate svom žestinom tako da vaš potencijalni ljubavnik ima potrebu da pobegne.

Zdravlje

Vreme je da se pozabavite svojom ishranom, jedite češće i manje ili uradite test intolerancije na hranu. Izgleda da ste bolje nego inače. Ipak, ako postoje ozbiljniji zdravstveni problemi ne treba da se opustite. Verovatno vam je jasno da su svi vaši problemi na psihomatskoj bazi.LAV

23 Jula – 22 Avgusta

Posao

U ovom periodu osećate se kao posebna osoba koja se izdvaja od drugih. Imate dosta energije, sposobni ste za veće poduhvate ali netaktični. Ne gubite strpljenje. Ipak sve što ovog meseca preduzmete ima tendenciju da da odlične rezultate bez obzira dali nešto radikalno menjate ili jednostavno radite ono što i uvek ali sa više uspeha.
Ukoliko posao tražite početkom meseca su najveće šanse da ga dobijete u projektnim biroima, elektrodistribuciji, odnosno mestu povezanim sa proizvodnjom energetike. U državnim službama, knjigovodstvu, službama vezanim za penzioni fond.
A najviše šansi imaju elektroinženjeri, geolozi, rudari, pedagozi, profesori, građevinci. U medecinskoj struci stomatolozi, radiolozi, homeopate, psihijatri...
Takođe imate šansu da obavljate paraleno dva posla što će bitno unaprediti kućni budžet.
Može biti da je reč o podučavanju, davanju privatnih časova ili nešto vezano za analiziranje i informacione sisteme. Jupiterov ulazak u vaše prirodno X polje donosi vam zaštitu kao i šansu da realizujete sve što je vezano za poboljšanje statusa, uspeh i priznanje. Ipak povedite računa ako se u ovom periodu upuštate u privatni delatnost, kao i pozajmice vezane za realizaciju posla. Razmislite dali ćete moći da dug i vraćate na vreme.

Ljubav

Ako ste mladi i slobodni biće neophodno da prevaziđete svoju dilemu. Radoznalost sa jedne strane i potreba za postojanim odnosom sa druge strane mogu odvesti u kontradiktorne akcije. Ovo može u potpunosti udaljiti od osobe koja vas interesuje a da ni ne primetite. U pojedinim momentima vode vas strasti, te su mogući i sukobi usled netolerancije.
Ukoliko ste u vezi moguć je gubitak voljene osobe. Jupiter na 29 stepenu govori o nečemu što je prošlo i što je završeno. Razmislite dali dajete povoda za ovo. Dali ste sami krivi što se partner udaljio a da toga niste ni bili svesni. Ako ne možete da posvetite sebe u potpunosti na način na koji osoba očekuje možda treba da razgovarate i razjasnite u čemu je problem. Trenutne pozicije na nebu takođe mogu ukazati da se partner posvećuje poslu i karijeri ili da je moguć put koji će vas na neko vreme razdvojiti.
Ukoliko ste u braku vaš pokušaj da se posvetite bračnim odnosima može doživeti krah jer nemožete da se suzdržite od nekih loših navika. Vreme je da vežbate toleranciju i nesebičan odnos prema drugima.


Zdravlje

Obratite pažnju na cirkulaciju i srce. Neophodno je da imate neki vid rekreacije jer ukočenost koju osećate potiče od premalo kretanja, a emocionalna pozdina problema je usled nefleksibilnosti u stavovima.


DEVICA

23 Avgust – 22 Septembra

Posao

Prisustvo Sunca u X polju, uz Merkura, Veneru, Marsa u IX ka X polju i Jupitera na vrhu IX donosi posebnu privilegiju u poslovnim odnosima, kao i mogućnost da ostvarite veliki uspeh na više strana ili na putovanjima. Posebne privilegije moguće su uz povoljne aspekte sa Saturnom. Usmerite se ka dugoročnim ciljevima koji će doneti rezultate u vremenu.
Svakako će doći do poboljšanje uslova rada, dobar odnos sa kolegama kao i prosperitet u oblasti u kojoj radite. Bilo bi dobro da je to vezano za obrazovanje, tehničke nauke, menadžment... jer ćete kroz ovo najviše dobiti. Svakodnevni i rutinski poslovi neće predstavljati neki problem iako će vas neke stvari koštati neprospavanih noći.
Vrsta delatnosti u kojoj treba tražiti posao ako ne radite jeste: razni vidovi prezentacije, mrežna trgovina, držanje obuke, industriska proizvodnja, modeliranje, frizerski saloni. U medicini: kardiologija, rendgenologija, masaža, plastična hirurgija...
Ako ste nezaposleni u ovom periodu lako ćete se zaposliti preko lica na poziciji ili položaju.
Takođe nije dovoljno da samo odradite posao biće potrebno da date kvalitet onome što radite kao i da samim poslom budete zadovoljni. Dobro je vreme za promene i reorganizaciju poslovanja na bolje, i za usavršavanje onoga što već znate.
Iako posao može biti i odgovoran i naporan sada vam neće padati teško. Možete ga shvatiti čak i kao zabavu ili prosto imati uspeha u poslovima vezanim za zabavu.

Ljubav

Ako ste slobodni inspiraciju i nadahnuće dobijate kroz prijateljski i neformalan odnos. Ne oklevajte da gledate u budućnost. I neka vas krute i ustaljene navike i utvrđene norme ponašanje i mišljenja ne odvrate od mogućih novih rešenja.
Pluton će dugo komplikovati vašu emotivnu ravnotežu u narednom periodu a sada je vreme da lekcije koje su ostale nedovršene i nejasne konačno usvojite ali na novi način, bilo kroz prihvatanje odgovornosti za nastale posledice ili kroz odricanje vezano za svetovna zadovoljstva. Možete biti uslovljeni da uđete u brak ili nećete imati finasiska sredstva da neke stvari završite te ćete morati da uđete u dug zbog ljubavi.
Starijim pripadnicima ovog znaka otvaraju se nova vrata ukoliko nauče da slušaju ,,ritam vremena,, Vreme je da razumete citat :,,Idi u svet, život će ti pokazati gde je tvoje mesto,,

Zdravlje

Osnovna poruka za ovaj mesec jeste: ,,Izlečenje je moguće jedino ako se psihičko stanje stabilizuje i pronađe pozadina problema na emocionalnom i mentalnom nivou,,


VAGA

23 Septembar – 22 Oktobar


Posao

Vaša inteligencija i iskustvo učiniće da se ljudi oslanjaju na vas prilikom organizovanja i izvršavanja većih projekata. Prekovremeni rad prihvatatite bez pogovora ako je to potrebno i u interesu posla. Mašta vam i nije najveća vrlina sada, ali zato imate šansu da sve što započnete i dovedete do kraja. Ako radite nešto u vezi sa izgradnjom, aspekti će vas zdušno podržati ovog meseca.
Saturn vas pritiska i nedozvoljava vam da se opustite. I nije vreme za opuštanje jer što više odugovlačite i prolongirate obaveze veća je verovatnoća da ćete ih ponoviti još u težem obliku. Prihvatite se obaveza bez obzira na depresivnost, kada iz svega izađete i okrenete se iza sebe ipak ćete biti zadovoljni.
I Pluton napada vaš zenit i usmerava vas da usmerite pažnju na zakon uzroka i posledice. Kako činite, ili šta činite tako vam se i vraća.
Moraćete da naučite da izađete na kraj u sukobu sa samim sobom smirenošću i trezvenošću. Sve će od vas zahtevati kvalitet i nećete moći bilo šta da uradite na brzinu i tek da odradite.

Ljubav

Venera u znaku Bika daje vam šansu za ostvarenje stabilne i duge veza. Sada od partnera tražite sigurnost i vernost. Ako nađete nekoga ko vam odgovara nećete ga pustiti lako. Moguće je da u ovom periodu imate problem sa ljubomorom. Želite da posedujete osobu sa kojom ste i patite kad ste razdvojeni. Vezu shvatate ozbiljno i niste skloni avanturama, bar za sada.
Možete se odlučiti, vrlo neočekivano na brak i biti prinuđeni da prihvatite obavezu. Ukoliko ste mladi obratite pažnju na kontracepciju dok ne prođe uticaj Saturna na vaš znak, a onda se venčajte ali ne zbog obaveze već iz ljubavi.
Roditelji na vas u ovom periodu imaju ogroman uticaj bilo da ste sami ili u braku.
Ako ste u braku vreme je da utvrdite svoje prioritete i da pokušate da pre svega razumete sebe i šta vi zaista želite.

Zdravlje

Uznemirenost i napetost biće odlika narednog perioda. Energija vam curi i slabi vaš imunosistem iz čega proizilaze i zdravstveni problemi. Izbacite aparate iz spavaće sobe.


ŠKORPION

23 Oktobra – 22 Novembra

Posao

Tvrdoglavi ste, praktični, odlučni i veoma sigurni. Šta god da odlučite u ovom periodu teško vas je odvratiti od toga. Sposobni ste da stičete, ali ste i veoma određeni kada je reč o načinu trošenja novca. Mada ste strogi kada ocenjujete druge, do kraja ćete se boriti protiv nepravde. Izuzetno ste istrajni, ali možda niste dovoljno prodorni i pokretni, bar ne za sada.
Ima naznaka da se vaše finasisko stanje znatno popravi a to vam je motiv kome ne možete odoleti. Ukoliko se bavite privatnim poslovima vreme da razmislite koliko je pametno održavati neke stvari koje ne daju rezultate. Osim ako ne stičete dobit nelegalnim putevima.
Vaši planovi i ideje oko poslovanja mogu dati dugoročan efekat ali treba da obratite pažnju na promeljivost i brzinu kojom se te ideje smenjuju. Odredite jedan cilji radite na njemu. Promeljivost će samo razvući vreme i na kraju od šanse neće biti ništa.

Ljubav

Ako ste slobodni pazite da ne uletite u vezu zbog koje bi se kasnije kajali jer bi osoba sa kojom započinjete bila zauzeta, aferoidna i neiskrena...
Vaša sujeta bi bila povređene do krajnje mere i verovatno biste od takve ljubavi ,,bolovali,, narednih nekoliko meseci...
Platonske i daleke ljubavi iako nerealne izgleda da su u ovom periodu za vas i najlakše i najednostavnije rešenje.
Kako ste u isti mah i senzitivni i senzualni, zračite šarmom i energijom. Trenutno mnogo tražite od onih koje volite. Sada možete osećati nezadovoljstvo i ljutinu zbog toga što isuviše mnogo očekujete. Vaše veza su strasne a emocije se odlikuju toplinom i vitalnošću, ali trenutno delujete nasrtljivo.
Ako ste u braku izvor nesporazuma ide isključivo iz polja komunikacije te se potrudite da budete jasni. Ukoliko vas savladaju negativne emocije, ljubomora i posesivnost razumite da je period u kome nije moguće da se kontrolišete i da možete napadom samo pogoršati stanje. Prećutite neke stvari i sačekajte da loš period prođe-

Zdravlje

Pobrinite se za zdravlje u narednom periodu, stres i nervoza uticaće na rad srca. Umor i loš san na nervozu i tako u krug... moguće je i da vam padne na teret član porodice.


STRELAC

23 Novembar – 21 Decembar

Posao

Najradije biste se ušuškali u kuću i sve poslove obavili odatle, ali izgleda da će ovo ići teško. Osim ako se ne bavite privatnim biznisom u tom slučaju očekujte poboljšanje i u obimu poslovanja i u finansiskom pogledu. Još uvek ste usporeni početkom meseca. Kako vreme odmiče osećate se sve bolje. I dalje imate problem da realizujete planove koji su uglavnom vezani za poboljšanje finasiske situacije. Morate napraviti red pre svega kroz otplatu dugovanja, kredita i ostalih potraživanja. Tek nakon toga okrenite se ka onome što želite i što vam čini zadovoljstvo.
Neki od pripadnika ovog znaka, koji su slobodni i bez obaveza imaće potrebu da odu u inostranstvo. Posao se krije na nekom dalekom mestu. Ne dvoumite se i ne dozvolite da vas speči bilo šta da odete ako niste u obavezi prema porodici.

Ljubav

Iako u suštini romantični, trenutno vas privlači sve što je neobično, čudno i originalno a sama osobe sa kojima započinjate veze su nekonvencionalne, nestalne i impulsivne.
Ako ste slobodni okrenite se malo oko sebe. U vašoj najbližoj okolini postoji osoba koja je za vas zainteresovana samo što vi trenutno ništa nevidite jer ste u svom svetu mašte i imaginacije.
Takođe obratite pažnju da se ne nađete u trouglu jer ste na kraju vi ta osoba koja pati. Ovog meseca imaćete više puta priliku da vam bude izjavljna ljubav preko nekonvencionalnih odnosa, sms poruka i interneta.
Zanimljivo je da upravo internet daje temelj na kome se može izgraditi platonska ljubav od koje možete živeti cele godine.
Ako ste u braku bavićete se finasijama i planovima za budućnost. Ovde neće biti mesta za osećanja jer obaveze i odgovornost pretežu i ne dozvoljavaju da se bavite drugim stvarima.

Zdravlje

Može doći do problema sa žlezdama, otečenim gležnjevima, zapaljenjem vena kao i nervoze zbog neravnoteže u emotivnim odnosima.


JARAC

22 Decembar – 19 Januar

Posao

Ako vam se priprema profesionalno unapredjenje, mogli bi imati problema sa kolegama koji su na vodećim položajima, jer će raditi protiv vaših interesa i nastojati da vam oslabe poziciju. Ako prihvatite podređenu ulogu šef nalazi načina da vas na suptilnijim nivoima muči.
Sve dok ne naučite strpljenje nećete biti sposobni da ostvarite kontinualne uspehe.
Određeni aspekti utiče na sticanje jasnog i logićnog razmišljanja što će vam omogućiti da efikasno organizujete svoj život. Ako uspete da kontrolišete svoju, malo nagliju ćud, mnogo bolje ćete se osećati.
Imaćete veliku moć koncentracije, izdržljivosti i marljivosti. Plan je vezan za prethodni period u kome ste već pokušali, ali bezuspešno da primenite metode reorganizacije poslovanja i drukčiju raspodelu obaveza.
Jaka želja da se dokažete biće motivisana i finasiskom dobiti ali, nažalost, ono što vi zarađujete na neki čudnovat način ide vašim kolegama. Ipak, ne brinite...Novac do vas dolazi nekim drugim putevima i imate šansu za paralelne i nelegalne izvore koji će u velikoj meri oporaviti kućni budžet koji stalno strada zbog neočekivanih troškova.
U ovom periodu može vam stići novac od kredita, poreza ili osiguranja... Budite pažljivi sa pozajmicama jer dug je za vas loš drug. Oko vraćanja će biti više nerviranja nego što planirate.Imate odlične aspekte ukoliko se bavite pisanjem, predavanjem, trgovinom ili pregovorima.

Ljubav

Ukoliko ste slobodni srešćete interesantnu osobu na bilo kom mestu zabave, ali kako su vas preplavile obaveze slobodnog vremena je vrlo malo. Imate sreće da će vas neko zapaziti i biti dosta dirktan i otvoren. Ne stavljajte na sebe masku hladnoće i ne pokazujte ono što ustvari ne želite. Pokušajte da budete neposredniji i prijemčiviji za utiske. Kao i uticaje.
Kontakt će biti neposredan ali nažalost vama ipak treba vreme te ćete najverovatnije propustiti priliku.
Niste zadovoljni vezom ili brakom, kako god, već neko vreme. Ali kao strogi i disciplinovani Jarac strpljivo ćete čekati priliku da se oslobodite starog tereta i da spremno uđete u novi period bez ikakve obaveze i pritiska.
Trenutno preispitujete osećaj lične vrednosti. Ustanovićete da koliko imate ljubavi prema sami sebi toliko je ima i izvan vas, kroz date okolnosti i ljude koji su sa vama...
Ukoliko ste u braku partnerovi rođaci će se mešati u ono što ih se ne tiče, ali nailaze na zid koji je teško srušiti. Umećete da ih lako postavite na svoje mesto samo pogledom.

Zdravlje

Sunce u VI kući daje vitalnost, dovoljno snage i energije. Ipak, trend da se iscrpljujete i sve ostalo zanemarujte se nastavlja. Obratite pažnju na alkohol, cigarete, kafu...Svaki vid preterivanja odaziće se na zdravstvano stanje. Takođe treba nađete balans unutar sebe u narednih par nedelja.


VODOLIJA

20 Januara – 19 Februara

Posao

Skloni ste da pravite dugoročne planove i pažljivo trošite energiju. Vaši ciljevi su sada realni i moguće da se ostvare. Nemate želju da trošite vreme na gluposti. Volite da vidite konkretne rezultate. Ipak, imaćete i potrebu da vam život bude uredan i da ima dovoljno mesta i za radosti.
Jupiterov ulazak u znak Bika nagoveštava oruijentaciju ka privatnoj delatnosti i sreći kroz poslove sa nekretninama, zemljom, marketingom. Ako vam mogućnosti nisu velike tada simboliku aspekta ispunjava i kiosk brze hrane na prometnom mestu.
Možda nije vreme za sledeće redove ali vam može biti od pomoći ako znate da propuštate sliku spoljašnjeg sveta kroz svoj psihički svet i stvarate utisak koji kreira osećanja, osećanja kreiraju sopstvenu realnost. Jupiter vas kao nikada do sada može naučiti veri i optimizmu, ali i preterivanju. I vi koji mislite da nemate sreće, ove godine kao nikada do sada možete steći osećaj da se stvari menjaju. Osećaj će stvoriti vašu sopstvenu realnost...
Da se vratimo na aspekte, Saturn u opoziciji sa vašim vladarem i dalje vas uči stpljenju, upornosti i kontinuitetu. Ponekad ono što hoćemo moramo pokušati mnogo puta. Ako ne uspemo u 101 pokušaju moguće je da napor koji napravimo ka 102 koraku je upravo onaj koji daje rezultat.

Ljubav

Niste vešti da iskažete osećanja ali u ovom periodu ih možete izraziti. Doduše na malo saturnovski način ali ipak tako da će vas voljena osoba razumeti. Jasno joj stavite do znanja koliko vam je stalo. Ako ste slobodni u vaš život ulazi osoba koja se upravo odvojila od nekog razočarenja i krenula ka samostalnosti i nezavisnosti. Kako je Sunce u Blizancima u srodnom elementu i u prirodnom V polju može se reći da ćete imati sreće sa suprotnim polom. Iskoristite ovaj potencijal da se zbližite i postavite temelj za narednih nekoliko meseci. Može se reći da vam srodna duša ili izabranik srca upravo dolazi. Samo trebate biti spremni da je dočekate bez obzira na trenutne uslove koji neće biti savršeni. Potrudite se biće vam vraćeno mnogostruko.
Ako planirate brak, vreme je da načinite ovakav korak, naravno uz detaljnu analizu perioda u kome želite da stavite svoj podpis koji vas obavezuje ,,u dobru i u zlu,, Kako postoje pokazatelji nesvesnog straha i otpora konsultujte se sa astrologom uživo i definišite šta vas muči. Ono što osvestite pedeset procenata je rešeno, ostalo zavisi od rada koji vodi u promenu. Ako ste u braku tada ne dozvolite da se u bračne odnose meša porodica vašeg partnera. Situacija može ići dotle da zauvek želite da se oslobodite pritiska koji imate i da krenete iz početka.

Zdravlje

Čuvajte stomak i creve. Iako u suštini niste skloni da preterujete sa hranom ovo je svakako vreme preterivanja i zbog toga i zdravstvenih problema.


RIBE


20 Februar – 20 Mart

Posao

Neptun je u Ribama u svom sopstvenom znaku. Ovaj tranzit podrazumeva duhovnost, inspiraciju, osetljivost, pa čak i proroštvo. Pozicija ukazuje na buđenje talenata, posebno za poeziju i muziku, razumevanje za siromašne.
Na mundanom nivou otkrića u medicini i nove koncepcije u kulturi.
Šta to znači za vas? Nagoveštava period hipersenzibilnosti, intuicije, daje vizije, veliki estetski potencijal, dubinsku religioznost i misticizam. Humanu prirodu koja ide u sklonost ka žrtvovanju. Jupiterov ulazak u znak Bika nagoveštava promenu na bolje u svakom smislu. Bar ćete se sami osetiti smirenije, opuštenije i stabilnije. Uslediće poštovanje, položaj i uspeh ali koji je postignut zahvaljujući sopstvenom umeću i zalaganju.
Lični problemi i odgovornosti koje ste preuzeli mogu vam donekle otežavati napredovanje prema odgovarajućoj poziciji. Ipak, priznanje će vam biti važno. Ne ograničavajte sami sebe na svakodnevnu brigu oko poslova koji su rutinski. Razvijajte svoj potencijal posvećeno radeći na karijeri ako ste zaposleni. Razmišljajte o značenju samopouzdanja i finansijske nezavisnosti. Ako ste nezaposleni aktivirajte se više kroz kontakte, slanje biografije i predstavljanje na bilo koji način putem interneta, i drugih sredstava komunikacije.
Imaćete uspeh kroz posredničke poslove, organizaciju i menadžment. Trgovinu, saobraćaj i bilo kakav oblik poslovanja vezan za distribuciju i putovanja.

Ljubav

U ljubavi nije situacija kakvu biste želeli za sebe, sem ako niste u tajnoj vezi ili nekoga volite platonski. Tada se može reći da ste relativno srećni bez obzira što je vaša sreća nerealna. Ako neke stvari ne idu vi znate da nađete svoj mir u tišini svoga doma slušajući šansone koje podstiču vašu romantiku, vode vas u svet mašte i snova.
U običnim situacijama Venera sa Marsom donosi ljubavne gubitke i prekide. Probleme i neverstva. Te će se veliki broj osoba rođenih u ovom znaku u ovom periodu razočarati.
Ako te slobodni možete se vezati za osobu koja vam je prijatelj ili preko prijatelja upoznati osobu koju doživljavate kao partnera za brak. Budite strpljivi ako sve ne krene odmah kako treba. Situacija će se popraviti a vi ćete na kraju biti zadovoljni odnosom koji je započeo u ovom periodu.

Zdravlje

Ne smete da se osamljujete i povlačite u sebe jer sada samoća donosi fizičko slabljenje, kao i opasne psihoze i depresije.
Budite obazrivi u saobraćaju i promenite način ishrane.

Meditacija i kristali

O Kristalima

Kristali imaju moć da pokrenu samoisceljujuće procese organizma, poboljšaju raspoloženje, vrate radost i lepotu. Da zaštite one koji ih nose od svakog vida uticaja. Vraćaju nas prirodi, kreativnosti i ravnoteži.

Kristalima se može isceljivati na više načina:
Kada se kristal donese kući mora se očistiti, napuniti i programirati.

1. Sa sobom se nose programirani kristali. Ukoliko ih ima više svaki se posebno programira, dodaje se gorski kristal koji balansira energije, spakuju se u adekvatnu torbicu i nose se uvek sa sobom.
2. Veći kristali i geode mogu se programirati i ostaviti u prostoru gde se provodi najviše vremena.
3. Mogu se postavljati direktno na oboleli deo ili na energetske tačke a boja i vrsta kristala je ta koja utiče na eterično telo.
4. Odgovarajući kristal možemo postaviti na fotografiju celog tela. Ili natalnu kartu, u polje zdravlja ako je tu problem, polje novca, ljubavi, dece i ostavi se da deluje.
5. Možemo spravljati kupke i eliksire. Np.eliksir od mesečevog kamena omogućuje začeće, od ametista - deluje na sinuse i migrene. Kupke od aventurina smiruju i isceljuju kožu...
6. Možemo napraviti ulje koje se kasnije koristi u različite svrhe. Mešavine eteričnih i biljnih ulja ( bademovo, nevenovo…) sa dodatkom određenog kristala pod određenim uslovima može delovati antireumatski, na bolna mesta, na probleme sa kožom, kostima, zglobovima. Na podizanje potencije ...
Da bismo radili ispravno, moramo znati koja boja i koji kristal odgovaraju određenoj zoni, odnosno energetskom centru organizma.
Danas ćemo govoriti o koralu koji se vezuje za prvi energetski centar.
Koristi se kao zaštita ili za otvaranje i balansiranje energije prve čakre. Donosi napredak i sreću osobi koja ga nosi sa sobom. Crveni koral je posebno dobra zaštita za trudnice i nerođenu decu, ali i protiv bolesti, zaraza i uroka. Beli koral štiti od koštanih oboljenja, zubobolje, balansira energiju u celom organizmu i koristi se pri meditacijama i vizuelizacijama. Ružičasti oslobađa telo od otrova, ublažava bolove i programira se za prijateljstvo i ljubav. Dakle, osim zaštite od zla, ima i lekovita svojstva.

Smisao astrologije

Smisao astrologije i njena primena

,, Ono što pošalješ to će ti se vratiti,,
Poslovica

Ovladavanje astrologijom znači koristiti svoj potencijal i svoje mogućnosti u pravo vreme i na pravom mestu, nažalost mnogo je ljudi u ovom periodu kada se dešavaju duboke transformacije na najdubljim nivoima postojanja na pogrešnom mestu i u pogrešnom vremenu. Takođe, kroz astrologiju možemo shvatiti da ne postoji ništa što je loše samo po sebi, niti dobro samo po sebi već je jednostavno deo celine. Da ne postoje dobre i loše sile već sile koje se pogrešno koriste. Kao što su negativne emocije koje se aktiviraju iz negirajuće sile. A pod negativne emocije možemo podvesti : potištenost, utučenost, depresivnost, klonulost, setu, očaj. Obehrabrenost bezživotnost, plašljivost, turobnost, snuždenost, neutešnost, gadljivost, osećaj usamljenosti i nezadovoljstva. Razočarenje, dirljivost, razdražljivost, uvredljivost, ogovaranje... I određene ljubavi su negativne. Kao što je recimo ljubav prema detetu koje je prezaštićeno i kome je sve pruženo bez ikakvog uloženog sopstvenog truda. Depresija je najčešća forma negativne emocije a uzroci mogu biti različiti: klima, uslovi u kojima živimo, nasleđe, hrana, nedostatak novca, nezadovoljen seksualni nagon ili prevelika potrošnja seksualne energije. Uticaj sredine, uslova u kojima se živi, politike. Lek za depresiju je sasvim jednostavan ali retko ko želi da čuje i da ga primeni. Fizički rad bilo koje vrste, baštovanstvo, čičćenje, ručni rad ... Mnogo je lakše popiti antidepresive koji otupljuju čula i vode u začarani krug iz koga je kasnije teško izaći. Uz pomoć astrologije možemo naučiti da prepoznamo uticaje i da se odupremo onima koji proizilaze iz niskih pobuda, bilo sopstvenih ili tuđih, a da budemo prijemčivi za one koji su stvaralački i u svrhu samospoznaje.

Univerzum nam se obraća kroz naša najdublja uverenje. Biti u saglasnosti sa ovim uverenjima put je ka sopstvenoj suštini i svojoj individualnosti. Ići protiv svojih uverenja vodi u servilnost. Kada slušamo nekoga protiv svojih uverenja iz kukavičluka je, straha, materijalne koristi, ili samo iz želje da očuvamo sliku koju smo o sebi stvorili, ili nekome prikazali.
Posmatrajući planete kroz znake, kuće i aspekte možemo naučiti kakva je naša narav i pre nego što delujemo... Zašto je potrebno obuzdati je u određenim okolnostima. Ponekad je potrebno sa mnogo strpljenja dozvoliti da odluka sazri što bi značilo da se sa deluje sa promišljenošću. Ali u nekim drugim prilikama možda treba delovati u trenutku, bez odlaganja jer bi odlaganje značilo propuštanje jedinstvene i neponovljive prilike. Isto ovo kada nije vreme može se pretvoriti u ishitrenost, prenagljenost a posledice su ponekad nesagledive.
Moguće je napraviti razliku između samopouzdanja koje potiče iz vere koja boravi u našem srcu i koja nas vodi ka unutrašnjem jedinstvu sa svim bićima, i sa Univerzumom. I samopouzdanja koje potiče iz onoga što čovek zamišlja da su njegovi kvaliteti i da su njegove sopstvene moći a ne dar koji mu je dat na na upotrebu. Ovakvo samopouzdanje pretvara se u lažni ponos, samoljublje, gordost, hvalisavost, sujetu i spremnost na ispiranje tuđeg mozga. Jednom rečju u egoizam.

Astrologija je koristan saradnik jer se kroz posmatranje događaja stiče uvid u neminovnost određenih stvari a time i fleksibilnost u prihvatanju svega što sudbina nosi a što nije moguće izmeniti. Ako je bilo šta moguće izmeniti.
Može se uočiti da ukoliko naše vrednosti određuju okolnosti u kojima egzistiramo neminovno dolazi do pada i degradacije tih vrednosti ali isto tako da ih ne možemo uvećati ni kroz kakvu slavu i samouzdizanje. One su određene stepenom ispoljavanja svih onih osobina koje Božje stvorenje može da poseduje rođenjem ili nadogradi kroz samospoznaju i rad na sebi a zovu se saosećanje, razumevanje, prihvatanje, neosuđivanje, nekritikovanje... Ukoliko se kultivišu zloba, zavist, samoživost, i ostale mane nedostojne čoveka a koje su toliko uzele maha u ovom vremenu tada i bez astrologije sasvim sigurno znamo gde je ,,stanica na kojoj se mora izaći,,

Kroz astrologiju možemo uočiti funkcionisanje procesa alhemije. Ako posedujemo izvesnu količinu ,,pravog zlata,, odnosno saosećanja i dobrote, tada je moguće da proizvedemo zlato od bilo kog drugog metala, ali ako nema nimalo zlata ne postoji način da se ono proizvede ni iz čega. Alhemija je transformacija grubih supstanci, odnosno teških aspekata u natalnoj karti u finije, plemenite supstance.Odnosno u spajanje suprotnosti teških aspekata a za to je potrebno da se uloži napor da se od kvadrata i opozicija kroz žrtvovanje, prilagođavanje i prihvatanje naprave trigoni i sekstili koje će naslediti buduće generacije naših potomaka. Nikada ni jedan napor nije izgubljen. Priroda uvek nađe način da plati.

Preko astrologije možemo uočiti mehanizme koji funkcionišu kako u kom horoskopu. U nekom mehanizmi funkcionišu iz sebičnih pobuda i bez ljubavi kada se nameće sopstvena volja drugima kršeći njihova prava na samoopredeljenje. U nekom drugoj karti mehanizmi funkcionišu tako što natus pušta druge bez narušavanja njihovog prava na samoopredeljenje da idu putem koji su odredili ne mešajući se u to dali je nešto ispravno ili pogrešno. Jer niti je ispravno, niti je pogrešno već iskustvo koje se mora steći.

I na kraju, preko astrologije možemo steći slobodu od uslovljenosti koja je stečena kroz vaspitanje i identifikaciju. Oslobađanje od pogrešnih stavova, težnji i osećanja. Krenuti ka iskustvu ljubavi koja je bezuslovna, nepristrasna bez obzira na to dali je onaj ko se posmatra dobar ili loš, lep ili ružan, siromašan ili bogat, istinit ili lažan jer dobro ne postoji bez zlog, niti istina bez laži. Sve je samo odraz jednog i jedinstvenog, odraz Univerzuma.

петак, 30. јул 2010.

Šta će doneti Pluton u znaku Jarca

Mnoge su se zemlje rasparčale dok je Uran boravio u znaku Jarca.
Dali će mnoge zemlje biti uništene dok Pluton bude tranzitirao ovim znakom?
Odgovor ćemo dobiti u ,,živom vremenu,, (Pluton u Jarcu) koje dolazi.
Svako ko se malo razume u astrologiju obavešten je da je Pluton zakoračio u znak Jarca. Svi znaju a malobrojni i osećaju da se dešava nešto posebno.
Srela su se dva simbola duhovnog rasta, preobražaja i transformacije. Nešto daleko, duboko (Pluton) iz genetike(Škorpion) došlo je u znak Jarca, znak duga i materije.
Reka predaka (Škorpion) iz mraka (Škorpion) duboke (Škorpion) prošlosti (Jarac) poteći će da sruši forme (Jarac) tabue (Jarac) ambiciju, položaj, odvojenost, sumnju, poricanje (Jarac).
,, Ako energija (Škorpion) simboliše problem *pakla* naroda, u Jarcu se nalazi na raskrsnici puteva i njegovog zaokreta od koga će konačno zavisiti i njegova sudbina.,,


Jarac je simbol pročišćenja a Pluton smrti, preporoda i rađanja. Dakle, doneće smrt staroga da bi se iz pepela ništavila rodilo novo doba kada zakorači u znak Vodoloije.
Dugotrajan proces? Šta je 15-20 godina u odnosu na vekove. Čoveku tako dugo, univerzumu samo tren.
Šta Pluton traži? Šta je očekuje?
Oslobađanje od prošlosti, sagledavanje stvari iz druge perspektive. Koncentraciju na ono zbog čega su naše duše (Mesec) obučene u planetrano telo (Jarac) posetile ovo vreme (Jarac) Telo je dar za dušu ali čega se duša (Mesec) najviše plaši. Znaka Jarca i Škorpiona.
Bede, siromaštva i smrti. U znaku Jarca Mesec je u znaku svog izgona. Ovde će se slediti jer se mora odreći. Ovde je malo prostora za život, osim za onaj najžilaviji, asketski.
U Škorpiona Mesec se susreće sa smrću. Ovde dušu nešto rastvara i dezintegriše. Ovde se duša sreće sa rekom umrlih predaka. Kakvi duhovi ili demoni u toj reci borave zavisi od kvaliteta Meseca, tj. naroda. Ako je Mesec otrovan željom za osvetom, sreće se sa duhovima prošlosti koji neće biti milosrdni.
Ovo je dugo najvaljivano vreme borbe između tame i svetlosti, borbe između dobra i zla.
Ovo je ,,živo vreme,, vreme Gospodara prstenova.
Borba će se voditi na spoljašnjem planu ako je sami ne preselimo u sebe. A pobeda nad samim sobom biće najznačajnija pobeda.
Pluton će doneti bolesti, izopačenosti i destrukciju. Da bi se oslobodili bolesti (Jarac) tj. prošlosti moramo oprostiti, sebi i drugima. Moramo prihvatiti sebe. Jarac je dug, Pluton naplata. Ovo je vreme u kome će se rađati duše koje su posedovale moć (Pluton) i mudrost (Jarac) ali i one koje su sejale mržnju (Pluton) osvetu i ratove (Pluton).
Tamo gde je mrak (Jarac) strah, neznanje (Jarac) carevaće Pluton, mržnja osveta i destrukcija.
Čovečanstvo rešenje svojih teškoća vidi u nečemu izvan sebe a sa ovim ide i gubitak osećaja postojanja što simbolizuje Pluton u Jarcu. Pluton traži dezintegraciju forme (Jarac) da bi se u Vodoliji rodila individualnost, sloboda i bogatstvo različitosti. Traži da se ljudi posvete traganju za individualnim vrednostima. Da se vrate korenima i da pronađu suštinu bivstovanja, Pluton u Jarcu.
Traži da se ljudi okrenu sebi. Svet je postao mali (Jarac) i uniforman (Jarac) a ljudi su izgubili individualnost (Vodolija) . Umesto ovoga imitiraju jedni druge. Sve je već rečeno jer je izgubljena moć (Pluton) da se bilo šta novo primi. Pluton mora uništiti staro (Jarac) da bi moglo u Vodoliji da se primi novo.
Samo Pluton ima moć da ovu kristalizovanu formu dezintegriše. On uspostavlja račun i na kraju kaže kakav je saldo.
Ovo je vreme u kome će čovečanstvo znati dokle je stiglo, koliki je dug i kako će se taj dug (Pluton) vraćati (Jarac) .
Sa Plutonom i Jarcom ništa nije udobno .
Pluton je vladar podzemlja u kome je ogromno bogatstvo. Ali tu žive i zmajevi i aždaje koje čuvaju ovo blago. Škorpion je sastavljen od jakih strasti i ogromne moći koja ne sme da se ispolji i koja ne sme da se vidi. I upravo iz tog razloga ova sila je moćna i kreativna. Ako se ispolji tada je destruktivna i razarajuća. U vidljivom obliku sila postaje Mars i Ovan. Ovo je vreme kreacije na unutrašnjem, i destrukcije na spoljašnjem planu.
Iz ničega stvara i materijalizuje ali i oštećuje telo i materiju. I sve vrednosti na kojima je dosadašnji svet izgrađen, i koje svaki pojedinac nosi u sebi. Sveukupan zbir pojedinaca daje kritičnu masu koja određuje u kom pravcu će dalje kretati čovečanstvo. Onoliko pojedinaca koliko radi na sebi, na rušenju ustaljenih navika (Jarac) na čišćenju sopstvene prljavštine (Jarac) i traganju (Pluton) za svojim unutrašnjim bićem, za svojom suštinom
umanjuju šansu da druga kritična masa na tasu ( Saturn u Vagi) prevagne i da rađanje novog sveta bude bezbolnije.
Čovečanstvo gaji fantaziju da Zemlja može spolja biti oslobođena nepravde(Jarca) i nasilja (Pluton) i da će se spolja pronaći rešenje za bedu, bolesti, teškoće (Jarac)
Činjenica je da se samo kroz pojedinca koji je sastavni deo celine može doći do rešenja. I da je svako pojedinačno odgovoran za celinu. Svako može samo menjati sebe, a ne drugoga. Ovo je zaokret od spolja ka unutra. Ovo je ,,živo vreme,, vreme Plutona u Jarcu.

уторак, 27. јул 2010.

Amajlije i talismani

Amuleti ili amajlije u nekim kulturama poistovećuju se sa predmetima preko kojih se stiče određena moć, zaštita ili protekcija. Preko njih se uz pomoć nevidljivih snaga utiče na suptilnije nivoe aure, a time i na određene aspekte života. Opšteprihvaćeno je verovanje da se kroz ovakve predmete manifestuje ,,volja viših sila,, i da će onaj ko poseduje određeni talisman izdići iznad situacije, biti zaštićen ili dobiti određenu protekciju. Razrešiti neki svoj problem ili postići uspeh u onome što je od bitnog značaja u tom trenutku u njegovom životu.
Ako nešto ne možemo čuti, videti ili dodirnuti, ako ne možemo naučno dokazati ne znači da ne postoji. Elektromagnetni talasi su postojali i pre nego što ih je nauka dokazala. Dali to znači da pojedini predmeti imaju moć da utiču na ponašanje i zdravstveno stanje ljudi?
Naravno da ne znači, ali, takođe nije ni suprotno dokazano. Sve što je vezano za delovanje nečeg što je neobjašnjivo proterano je u sferu okultnog.
Jedna od glavnih sila jeste vera. Postoji priča o lekaru koji je u svojoj nemoći da pomogne pacijentu, a ne želeći da ga obeshrabri, niti da mu prizna da on ne zna za lek koji bi mu pomogao dao bezvredan prašak. Očekujući fatalan ishod bolesti bio je veoma izneđen kada je svog pacijenta sreo na ulici živog i zdravog.
Faktor izlečenja bili su pacijentova vera u lekara i lekarova želja da pomogne pacijentu. Kroz nameru i želju on je sam prašak namagnetisao ,,silom,, koja je pomogla pacijentu. Istovremeno je pacijent kroz želju da mu bude pomognuto i da se izleči bio magnet za ,,silu,, čiji je bio poligon on sam.
Verovanje je stav prema onome što je ispred nas a izgrađuje se kroz povezivanje misaonog i emocionalnog centra. Na ovaj način stvara se energetska struktura koja deluje na ono što posmatramo, nebitno dali je to nešto u nama ili izvan nas.
Prema savremenim saznanjima fizike sve spada u različite pojavne oblike jedne iste stvari a to je energija. Misaona energija spada u PSI energije i nju svako poseduje. Ona je proizvod razmišljanja pojedinca bilo o sebi bilo o pojavi ili drugim ljudima. I eto nas kod ,,magije,, ,,uticaja,, i sličnih naziva zbog kojih se mnogi sada obraćaju za pomoć ne znajući da se hvataju u vrzino kolo time što počinju snažno da veruju u ono o čemu razmišljaju. Ponavljajući istu misao, pitanje i emociju stvaramo PSI energiju i eto nas pod uticajem onoga o čemu razmišljamo. Zbog toga na ,,neverne Tome,, nije moguće uticati. Ali ako smo prijemčivi tada stvaramo ogroman problem sami sebi. Prva negativna pojava dovodi nas do straha, strah do razmišljanja a ponavljanje svega do uverenja i stvaranja situacije od koje se plašimo.
Proces izlazka je obrnut, moramo snažno verovati u pomoć koja nam se pruža, neprekidno ponavljati pozitivnu misao koja će dovesti do pojave pozitivnih emocija a time i do uverenja da nam je bolje i proizvoda onoga u šta verujemo.
U ovakvim situacijama od pomoći su razni predmeti u koje verujemo i koji tada zaista i jesu od pomoći. Jer ako u isti neverujemo može biti u njega ugrađena ogromna energija koja je uložena od strane stvaraoca tog predmeta mi smo svojom nevericom za uticaj zatvoreni.
Talismani su predmeti koji prikupljaju uroke, ,,nagaze,, kletve i sl. manifestacije ne dozvoljavajući da energija istoga pređe na vlasnika koji ima u posedu ovakav predmet.
Amajlijama se smatraju predmeti na kojima su iscrtani određeni simboli ili ispisani određeni zapisi, a koji donose sreću ili protekciju vlasniku zapisa.

Mogu se napraviti od različitih predmeta, materijala, tkanina... I najsnažniji su oni koje vlasnik izradi sam sa ljubavlju i verom, i sa molitvom u srcu dok isti izrađuje.

Posmatrajući temu iz ugla astrologije možemo reći da postoje godine, meseci dani i sati u kojima vladaju određene planete koje daju snagu onome što se izrađuje. Talismani koji su srodni horoskopu osobe i jakim planetama u natalnoj karti a izrađeni u vreme kada je ta planeta na nebu u dobrom dostojanstvu i snažna. Izrađeni u satu kojim ta planeta vlada su veoma snažni i mogu biti od velike pomoći onome ko ovakav talisman ili amajliju poseduje.
Talisman izrađen u određenom trenutku nosi u sebi šifru koja je stvorena rasporedom zvezda i planeta u tom momentu. Onaj ko izrađuje ovakve predmete trebalo bi da poznaje astrologiju da bi izbegao loše vreme za ,,magnetisanje,, predmeta koji želi da mu donosi sreću ili da ga štiti.
Np. postoje aspekti koji oduzimaju energiju i ako radimo nešto u nevreme možemo dobiti ,,malefičan,,predmet. Naravno, ovakvi predmeti mogu da se izrade i zlonamerno. Ipak, nesmemo izgubiti iz vida zakon uzroka i posledice. Kao i zakon privlačnosti. Ono što šaljemo to i dobijamo. Ono što činimo, činimo sami sebi.
Talismani mogu da štite od uroka, bacanja ,,zlih čini,, Podpomažu dobro zdravlje, rešavaju ljubavne probleme. Stabilizuju psihičku i fizičku energiju. Negativnu energiju odbijaju i vraćaju ka mestu odakle je krenula, ili je jednostavno transformišu u neutralnu.
Mogu doneti rešenje na poslovnom planu, a ako to natalna karta dozvoljava i ubrzanje dobijanja ugleda, pozicije i položaja u društvu. .
Mogu se izraditi na taj način da nestanu ljubavni problemi, ili da se započne ljubavna veza. Koriste se i kod poboljšanja koncentracije i pamćenja. Za plodnost i potenciju. Popravljaju odnose između roditelja i dece.
Kako sam izraditi talisman za bilo koje područje, u koje vreme i kom planetarnom času, i šta je sve potrebno od priručnih sredstava o tome ćemo u nekom drugom prilikom.